Organizacijski odbori

ORGANIZATORI
Hrvatsko društvo za onkologiju i radioterapiju Hrvatskog liječničkog zbora
Referentni centar za melanom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora
Hrvatsko dermatovenerološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora

ORGANIZACIJSKI ODBOR
N. Đaković, M. Šitum, J. Marić Brozić, N. Dabelić, M. Buljan, S. Poduje, D. Štulhofer Buzina, D. Herceg,
F. Šantek, R. Čeović, Z. Kotromanović, D. Ledina, I. Pavlović-Ružić, D. Ledić Drvar, S. Vukov Colić

ZNANSTVENI ODBOR
N. Đaković, M. Šitum, B. Marinović

TEHNIČKI ORGANIZATOR
Spektar putovanja d.o.o.

TAJNICA SIMPOZIJA
Ana Dlaka, dipl.polit