Kotizacije

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 27.02.2021.

Specijalist

800,00 HRK

Specijalizant

500,00 HRK

Medicinska sestra

200,00 HRK

Tehničar

200,00 HRK

Predstavnik farmaceutske tvrtke

500,00 HRK

 

Kotizacija

Do 27.02.2021.

Od 28.02.2021. i na dan održavanja

Od 22.03.2020. i na dan održavanja

Specijalist

800,00 HRK

800,00 HRK

Specijalizant

500,00 HRK

500,00 HRK

Medicinska sestra

200,00 HRK

200,00 HRK

Tehničar

200,00 HRK

200,00 HRK

Predstavnik farmaceutske tvrtke

500,00 HRK

500,00 HRK

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.
*Specijalizanti - tijekom prijave potrebno je dostaviti potvrdu o status na e-mail  ili fax tehničkog organizatora

 

Kotizacija uključuje

 

Rok za prijavu i plaćanje: 20.02.2021.


IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ